பத்து ஊரில் நடக்கும் சல்லிக்கட்டு… தடுக்க நினைக்கும் நூறு நாடுகள்…

*சல்லிக்கட்டு* *எதிர்ப்பு* *ஏன்* *?* சர்க்கரை நோய் இந்தியாவில் ஜெர்சி பால் (pocket milk) மூலமே பரப்பப்பட்டது Diabetic cause cow milk என்று கூகுளில் அடியுங்கள் உண்மை விளங்கும் வருடத்திற்கு சர்க்கரை நோய் மருந்து விற்பனை மட்டும் அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு 375 லட்சம் கோடி அமெரிக்க அடிமைகள் ஏன் துடிக்கிறார்கள் நாட்டு பசும்பால் சர்க்கரை உட்பட பல நோயை தடுக்கிறது சல்லிக்கட்டு நாட்டு காளையை அழித்தால் அயல் விந்து ஊசி மூலம் நாட்டு பசுவை அழிக்கலாம் …