கிளஸ்டர் குண்டுகள் பற்றி மருத்துவர் வரதராஜா

போர்ச்சூழலில், பணியாற்றிய மருத்துவர் வரதராஜா அவர்களின் செவ்வியைக் கேளுங்கள். “மறக்கமுடியாத பல ஆயிரக்கணக்கான சம்பவங்களில், என்னால் என்றைக்குமே ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் உண்டு. காலில் ஆழமான காயத்துடன் புதுமத்தளன் மருத்துவமனைக்கு ஒரு பெண் கொண்டுவரப்பட்டார். அவருக்கு 50 வயதிருக்கும். முழங்காலுக்குக்கீழே அவருக்குக் காயம் ஏற்பட்டிருந்தது. அவரது காலை அகற்றாமல் அவருக்குச் சிகிச்சை அளிக்கலாம் என்று நினைத்தோம். காயத்தைச் சுத்தம் செய்தபோது அவரது காலுக்குள், கொள்கலன் ஒன்றுக்குள் வெடிக்காத குண்டு ஒன்று உட்செருகி இருந்ததைக் கண்டோம். இது …

தேசியத்தலைவர் 1987 இல் வழங்கிய செவ்வி

தேசியத்தலைவர் 1987 இல் வழங்கிய செவ்வியில் இருந்து….தமிழில் சுருக்கமாக, முழுமையான ஆங்கில செவ்வி கீழே. இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் பற்றி… இது இந்திய அரசிற்கும் சிங்கள அரசிற்குமான ஒப்பந்தம். ஒப்பந்தத்திற்கு முன்னர் சிங்கள இராணுவ முகாம்கள் தமிழர் பகுதியில் ஒரு சிலவே இருந்தன. இந்திய படையின் வரவிற்கு பின்னர் 200 சிங்கள இராணுவ முகாம்கள் எழுந்துள்ளன. அவற்றை மையமாக கொண்டு சிங்கள குடியேற்றங்கள் அதிகார பூர்வமாக கிளம்பியுள்ளன. இப்பகுதிகளில் இந்தியப்படை கண்காணிப்பில்லை.  ஆனால் தமிழர் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் …

Militarisation of Sri Lanka’s North- Marches On

From http://leftoutvoices.com/ 04/05/2016 Since the end of the civil war, militarisation continues to be the biggest problem facing the citizens of the north and east of Sri Lanka. Militarisation has led to the polarisation of the Tamils in the North from the rest of the society at large. The North is increasingly becoming more reliant …

“Withering Hopes” – New Report on Eezham Tamils

This is a comprehensive report on the plight of the Tamils. It makes painful reading for us, but miserable existence for the Tamils there. “Withering Hopes” – New Report Raises Concern Sri Lanka’s Window for Reconciliation is Closing (Washington, DC; April 20, 2016) A new report by People for Equality and Relief in Lanka (PEARL) …